Hillegersbergsche Gevelproducten staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 30002116. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van TIMBER AND BUILDING SUPPLIES HOLLAND N.V.

van toepassing, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37077570.

Een uittreksel van deze voorwaarden kunt u opvragen bij Hillegersbergsche Gevelproducten.

Hillegersbergsche Gevelproducten levert uitsluitend aan de professionele hout-en bouwmaterialenhandel.