In het Bouw Besluit worden – in het kader van brandklasse voor gevels – vier mogelijkheden aangegeven:

1. Nieuwbouw
2. Verbouw of het Rechtens verkregen niveau
3. Tijdelijke bouw
4. Bestaande bouw

  • Bij de indiening van de omgevingsvergunning dient er gekozen te worden voor één van de vier mogelijkheden.
  • Nieuwbouw geeft de zwaarste eis.
  • Bij renovatie kan er gekozen worden voor Verbouw of het Rechtens verkregen niveau en Bestaande bouw. Het verschil is, dat je bij Bestaande bouw boven de 13 meter niet over moet naar een zwaardere brandklasse.
  • Het Rechtens verkregen niveau betekent in de praktijk ‘zoals de bestaande brandklasse op de overige gevels’. Met als minimum eis de ‘oude’ brandklasse 4 Bestaande Bouw.


Oude en Nieuwe Brandklasse

In Europa is er gekozen om de verschillende Nationale Brandklassen te vervangen door één uniforme Europese classificatie.

Brandklasse Europees volgens EN 13501-1:

A1: Onbrandbaar
A2 : Geen bijdrage aan brand
B : Erg beperkte bijdrage aan brand
C : Bijdrage aan brand
D : Hoge bijdrage aan brand
E : Zeer hoge bijdrage bij brand, zeer brandbaar
F : Niet bepaald, niet toepasbaar

Rookklassering Europees:

s1 Geringe rookproductie
s2 Gemiddelde rookproductie
s3 Grote rookproductie

Druppelvorming Europees:

d0 Geen productie van brandende delen
d1 Delen branden korter dan 10 se
d2 Delen branden langer dan 10 seconden

vb. Europese classificatie : B – s2 – d0